25Načelnik odelenja za kontrolu i regulisanje saobraćaja MUP-a Vladimir Rebić je izjavio da su svi vozači u obavezi da u vozilu imaju formular Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Po rečima Rebića kazne u slučaju da vozači kod sebe nemaju obrazac predvidjaju novčanu kaznu do 50 hiljada dinara.

Zakon o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti predviđaju obavezu vozača da u vozilu ima Evropski izveštaj. Ukoliko se u vozilu ne nalazi takav obrazac ili ukoliko ga vozač ne pokaže na zahtev ovlašćenog službenog lica plaća kaznu od 10 do 50 hiljada dinara. Zakon o bezbednosti saobraćaja predviđa takođe kaznu od 6 do 20 hiljada dinara i 2 kaznena poena ukoliko vozač kad je u situaciji da sačini zapisnik to ne učini iz razloga zato što kod sebe nema taj obrazac. Preporuka je svim vlasnicima vozila da se jave svom osiguranjuili bilo kom drugom osiguranju da preuzmu taj obrazac da ga imaju u vozilu u slučaju da se desi saobraćajna nezgoda- rekao je Rebić.

-Zakon predviđa kada se na putu dogodi saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom koja ne prelazi 200 hiljada dinara , učesnici takve nezgode imaju pravo da se dogovore. Ukoliko se vozači usaglase o uslovima pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća popunjavaju Evropski izveštaj. Ukoliko je izveštaj sačinjen kako zahtevaju propisi, vlasnik vozila ima pravo da naplati štetu kod Osiguravajućeg društva. Ukoliko se vozači ne usaglase ko je odgovoran za nastalu saobraćajnu nezgodu imaju mogućnost da pozovu saobraćajnu policiju. Policija je dužna da izađe na lice mesta i sačini zapisnik o uzviđaju saobraćajne nezgode, što podrazumeva i opredeljivanje krivice, odnosno podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U situaciji kada se vozači nisu dogovorili oko odgovornosti troškove uviđaja snosi Osiguravajuće društvo onog osiguranika koji je zahtevao izlaz policije na uviđaj. Inače kada se radi o saobraćajnim nezgodama indencija zakonodavstva je bila da se vozači stimulišu da u manjim saobraćajnim nezgodama, gde nema težih posledica razmene podatke i u veoma kratkom periodu kako bi uklonili vozila sa puta i omogućili normalan protok saobraćaja. Zbog jedne gradske uslove svedoci smo da zbog jedne saobraćajne nezgode desi da nastane saobraćajni kolaps.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom su nezgode gde šteta ne prelazi više od 30 hiljada ukazuje da su vozači uvek u mogućnosti da lako opredele taj iznos štete. Ukoliko se radi o šteti u kojoj građani ne mogu sa sigurnošću da li šteta prelazi granicu od 200 hiljada dinara, naravno da trebaju da pozovu saobraćajnu policiju. U drugim slučajevima gde je manja materijalna šteta trebaju da popune Evropski izveštaj i tako omoguće brz protok saobraćaja – rekao je Rebić i dodao da u slučaju zloupotrebe ovog zapisnika vozače dovodi pod udar krivičnog zakona.